”Lasse-Maja, en stortjuv i kvinnokläder” lyder rubriken i Stockholms Dagblad från 1922

Gammelbo har gjort sig känt på grund av att Lasse-Maja (född Lars Molin), utförde ett antal av sina brott på Gammelbo bruksherrgård. Han föddes nämligen inte långt härifrån. I Carl Sahlins bergshistoriska samling ingår även skriften Den beryktade Lasse-Majas äfventyr. Efter nyare upptäckter och anteckningar om denne stortjufs märkvärdiga stölder, äfvensom hans många äfventyr, såväl i karlkläder, som förklädd till qvinna, under hvilken förklädnad han utförde många djerfva puts med både herrar och damer. Häri förekommer Gammelbo bruk på flera sidor.

20

Jenny Attemark-Gillgren, 20 februari 2018

Förekomsten av kvinnor i arkivmaterialet är få i jämförelse med männen

Det finns många exempel på kvinnliga brukspatroner genom historien. Många av dem var änkor som tog över driften efter sina män. Ibland syns kvinnor i arkivmaterialet som aktiva i verksamheten kring bruken. Här är ett privilegiebrev utfärdat av Bergskollegium åt fru Greta Tilas att öka smidet vid Gammelbo 1744.
11
12
13
14

Jenny Attemark-Gillgren, 20 februari 2018

Det hände ibland att bruksägare lät beställa ostindiskt porslin med brukets järnstämpel på

Detlof Heijkenskjöld (1707-1775) beställde en sådan servis från Kina. Porslinet ansågs tillhöra bruket och kom att ingå vid försäljning av detta ännu så sent som vid 1800-talets slut. När Carl Sahlin samlade in material om bruket, tillhörde servisen Carl Heijkenskjöld. Bland de pjäser som ännu fanns kvar var den bål som bilden visar. Bålen är 122 mm hög och 290 mm i diameter vid den övre kanten.

Jenny Attemark-Gillgren, 20 februari 2018

Här hittar du senaste nytt om vad som händer inom forskningsprojektet ”Digitala modeller”, samt tips om annat som är relaterat till projektet.