En vagn från Gammelbo skänktes till Nordiska museet

Jenny Attemark-Gillgren, 20 februari 2018