Förutom ägarna av bruken, får även arbetarna utrymme i arkivmaterialet

Den här bilden visar Mästersmeden Hans Forsberg (1815-1883). Som framgår av Carl Sahlins egna anteckningar, blev två av Hans söner smidesmästare efter honom.

15

Jenny Attemark-Gillgren, 20 februari 2018