Gammelbo tillhör Ramsbergs socken i Örebro län

Första gången som egendomen omnämns i skriftliga källor är år 1589 då Johan III skulle godkänna bildandet av Ramshytte kapellförsamling. Området kallades då Herre-Fanthyttan och ägare var Fältmarskalk Claes Christerson Horn av Åminne.

Jenny Attemark-Gillgren, 13 februari 2018