Digitalt kulturarv – workshop om Samlingarna & forskningen

Den 17 maj anordnas inom ramarna för Digitala modeller en workshop på Tekniska museet om de projekt som fick anslag inom satsningen Samlingarna & forskningen 2015-2016. Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien utlyste då anslag till projekt som syftade till att utveckla och bedriva forskning på samlingar vid minnesinstitutioner i Sverige. Tillgänglighet, användbarhet och digitalisering av samlingarna var nyckelord vid utlysningen.

Utifrån projektpresentationer på omkring 20–25 minuter hoppas vi på ett allmänt kunskapsutbyte och en bred diskussion kring digitalisering, samlingar och forskning. Program och mer information finns här

Varmt välkomna med anmälningar till jenny.attemark-gillgren@tekniskamuseet.se

 

Jenny Attemark-Gillgren, 2 maj 2019

Invigning av ny utställning och boksläpp på Tekniska museet

Den 6 februari hölls en invigning och vernissage för utställningen ”Digitala modeller” på Tekniska museet. Utställningen handlar om projektets arbete och kommer att visas under ännu obestämd tid i trapphallen på plan 3 i museet. Här får besökare möjlighet att interagera med olika typer av digitala applikationer, allt med utgångspunkt i samlingarna och forskningen. Bland annat finns i utställningen en VR-upplevelse av en miljö som ska efterlikna den Kungliga modellkammaren. Här kan besökare själva prova på att få några av de digitala modellerna efter Christopher Polhems mekaniska alfabet att röra på sig. Det finns även en applikation som illustrerar processen när ett dataprogram bearbetar textmängderna i Tekniska museets årsbokserie på jakt efter artiklar som behandlar olika ämnen.

Syftet med utställningen är att besökare ska få en inblick i vad som pågår bakom kulisserna på Tekniska museet. Vi vill förmedla den forskning som pågår i projektet på ett lättförståeligt och lekfullt sätt. På så vis hoppas vi väcka nyfikenhet hos både barn och vuxna, att fortsätta att utforska museets samlingar och intressera sig för vilka möjligheter som tekniken skapar för forskningen.

Omslaget till antologin Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet.
Omslaget till antologin Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet.

I samband med utställningens öppnande, släpptes även boken Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet. Boken har vår projektgrupp skrivit tillsammans. Här berättar vi dels om projektets arbete men även om de delar ur Tekniska museets samlingar som har beforskats, vilka metoder för forskning som har använts samt vilka resultat som hittills har framkommit. Boken kommer inom kort att publiceras på Mediehistoriskt arkiv.

Både boken och utställningen finansieras delvis av föreningen Tekniska museets vänner.

Jenny Attemark-Gillgren, 8 februari 2019

Lagring av 3D-objekt i Primus

Projektet har i samarbete med KulturIT, utvecklat en modul som möjliggör långsiktig och säker lagring av 3D-objekt i databassystemet Primus (modulen är fortfarande under utveckling). För att kunna visa dessa objekt på DigitaltMuseum, krävs i nuläget en tredjepartslösning via plattformen Sketchfab.

Vi hoppas självklart att denna funktion ska komma till användning för fler kulturarvsinstitutioner som använder Primus!

Jenny Attemark-Gillgren, 23 november 2018

Här hittar du senaste nytt om vad som händer inom forskningsprojektet ”Digitala modeller”, samt tips om annat som är relaterat till projektet.