No description found for the image Karta-i-mindre-storlek

Lorem ipsum

Digitalt kulturarv – workshop om Samlingarna & forskningen

Den 17 maj anordnas inom ramarna för Digitala modeller en workshop på Tekniska museet om de projekt som fick anslag inom satsningen Samlingarna & forskningen 2015-2016. Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien utlyste då anslag till projekt som syftade till att utveckla och bedriva forskning på samlingar vid minnesinstitutioner i Sverige. Tillgänglighet, användbarhet och digitalisering av samlingarna var nyckelord vid utlysningen.

Utifrån projektpresentationer på omkring 20–25 minuter hoppas vi på ett allmänt kunskapsutbyte och en bred diskussion kring digitalisering, samlingar och forskning. Program och mer information finns här

Varmt välkomna med anmälningar till jenny.attemark-gillgren@tekniskamuseet.se

 

Skriven av Jenny Attemark-Gillgren på januari 9, 2023

Liknande blogginlägg