No description found for the image Bild-fr%C3%A5n-utst%C3%A4llning

Digitala modeller

Med utgångspunkt i Tekniska museets samlingar utforskar vi den digitala teknikens möjligheter att omgestalta industrialiseringens berättelser om samhälle, människor och miljöer.

Med utgångspunkt i Tekniska museets samlingar utforskar vi den digitala teknikens möjligheter att omgestalta industrialiseringens berättelser om samhälle, människor och miljöer.

Modell 1: Sahlins arkiv
Vår bild av industrialismen är fast cementerad i berättelser om framsteg, materiell utveckling och manliga bedrifter. Hur kan digital teknik...
Modell 2: Daedalus
Dædalus är en årsbok som alltsedan 1931 har publicerats av Tekniska museet. Projektmodell 2 handlar om att massdigitalisera denna tidskrift och...
Modell 3: Polhems mekaniska alfabet
Kan man utvinna ny historisk kunskap ur Christopher Polhems mekaniska alfabet som digital modell – och samtidigt använda artefakterna för...
Digital teknik öppnar nya ingångar till gamla samlingar, väcker nya frågor och kritiska perspektiv. Detta projekt syftar till att från tre olika kulturarvsperspektiv undersöka digitaliseringens specificitet och potential som brygga mellan forskning, minnesinstitution och besökare.
Blogg
Här hittar du senaste nytt om vad som händer inom forskningsprojektet ”Digitala modeller”, samt tips om annat som är relaterat till projektet.
Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och vi har ett nationellt uppdrag att ansvara för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet. Vår vision är att vara alla små geniers favoritställe och vårt uppdrag är att göra världen begripligare genom att spegla teknik i samtiden, med historien som utgångspunkt och framtiden runt hörnet.

Senast uppdaterad 25 januari 2023.