Modell 2: Daedalus

Introduktion

Introduktion

Dædalus är en årsbok som alltsedan 1931 har publicerats av Tekniska museet. Fram till 2015 har 82 årgångar givits ut. Dædalus tillkom i början av 1930-talet som en sorts länk mellan museet och teknikhistoriskt intresserade personer som bland annat bidrog med donationer till museets samlingar och/eller dess drift. Dædalus är utgiven av Tekniska museet eget förlag, i samarbete med föreningen Tekniska museets vänner.

Projektmodell 2 handlar om att massdigitalisera denna årsboksserie. Massdigitaliseringen av Dædalus handlar uppskattningsvis om sammanlagt cirka 15 000 sidor. Tanken är att OCR-koda materialet för textanalys och uppmärkning – bland annat genom så kallad ”topic modeling”, en metod för att analysera ords samförekomster, eller så kallad ”distansläsning”. Metodmässigt är grundidén för projektmodell 2 såtillvida att studera årsbokens totala textmängder i jakt efter lingvistiska och teknik-, miljö-, medie- och genushistoriskt signifikanta mönster. Hur framträdande är exempelvis begrepp som ”miljö” eller ”kön” i tidskriften? Vilka är de mest frekvent förekommande teknikhistoriska diskussionern, personer eller teman? Årsboksmaterial är långt bättre att analysera än exempelvis dagspress eftersom satsytan är renare och underlättar OCR-tolkning för programvara som Teseract. Genom visualiseringsprogram som Gephi är tanken därtill att forskningsresultaten ska presenteras på grafiskt interaktiva sätt.

För Tekniska museet är det viktigt att alltid ha publikt tillgängliggörande som en del av varje digitaliseringsinsats. Tekniska museet arbetar sedan länge utifrån principen att museet äger rätten till allt material som produceras inom museets verksamhet. Vid oklara fall, utan tydliga överenskommelser eller okända upphovspersoner, är utgångspunkten att den allmänna nyttan med materialets tillgängliggörande överväger eventuella kränkningar av upphovsrätt. Frågor gällande detta hänvisas till samlingsinfo@tekniskamuseet.se.

Senast uppdaterad 16 december 2022.