Modell 1: Sahlins arkiv

Modell 1: Sahlins arkiv

Modell 1: Sahlins arkiv

Vår bild av industrialismen är fast cementerad i berättelser om framsteg, materiell utveckling och manliga bedrifter. Hur kan digital teknik hjälpa till att finna nya ingångar till befintliga samlingar, samt att nyansera och problematisera bilden av industrialismen?

Modell 1: Sahlins arkiv
Carl Sahlin (1861-1943) var en svensk företagsledare och industrihistoriker – framför allt med fokus på brukshistorisk forskning rörande den äldre...
Arkiv och samlingar
Det faktum att enbart Carl Sahlins arkivförteckning omfattar cirka 250 sidor ger an föraning om samlingens omfattning. Den är resultatet...

Senast uppdaterad 8 december 2022.