No description found for the image 15-3744-Tekniskamuseet-Mega_mind_ettlager

Museiaktiviteter

Museiaktiviteter

Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och vi har ett nationellt uppdrag att ansvara för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet. Vår vision är att vara alla små geniers favoritställe och vårt uppdrag är att göra världen begripligare genom att spegla teknik i samtiden, med historien som utgångspunkt och framtiden runt hörnet. Vårt arkiv består av 1500 hyllmeter arkivhandlingar, 200 000 kartor och ritningar, 400 filmer, 800 ljudband och 800 000 filmer. Vi håller arkiv och bibliotek tillgängliga för alla och är måna om att bevara och vårda våra samlingar och bygga upp ny kunskap. Vårt mål är att göra samlingarna tillgängliga via webben.

Vi har länge arbetat med traditionell digitalisering för att göra samlingarna sökbara och tillgängliga för allmänheten. I takt med en ökad efterfrågan på vårt material och den tekniska utvecklingens nya möjligheter har arbete med hur och varför vi digitaliserar blivit allt viktigare. 2015 tog vi därför fram en plan för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande. Planen tar upp övergripande prioriteringar, strategier och policys för museets digitaliseringsarbete för 2015-2018.

Projektet Digitala modeller handlar om hur digital teknik kan berätta om industrialismens människor, miljöer och samhälle. Tekniska museet kommer att med 3D-skanning och OCR-läsning av föremål och textmaterial att ta nästa steg i sitt digitaliseringsarbete. Vi kommer också parallellt att levandegöra samlingarna genom utställningar (både fysiska och digitala), bokproduktion och pedagogisk verksamhet t.ex. genom ett nytt arkivpedagogiskt program och andra ”work in progress” aktiviteter under projektets gång.

Aktuella aktiviteter

Polhems quiz
Polhems spelet
Polhems utställningen
Polhem på TM:s hemsida
Polhems mekaniska alfabet på Digitalt museum
Animeringar av Polhems mekaniska alfabet
Carl Sahlin på TM:s hemsida
Daedalus på Wiki

Senast uppdaterad 8 december 2022.