Modell 3: Polhems mekaniska alfabet

Modell 3: Polhems alfabet

Modell 3: Polhems alfabet

Kan man utvinna ny historisk kunskap ur Christopher Polhems mekaniska alfabet som digital modell – och samtidigt använda artefakterna för pedagogiska ändamål som svarar mot samtidens behov?

Modell 3: Polhems mekaniska alfabet
Universalgeniet och ”den svenska mekanikens fader”, Christopher Polhem (1661-1751) och hans mekaniska alfabet bestod initialt av 31 modeller i trä...
Arkiv och samlingar
Enligt Nationalencyklopedin var Christopher Polhems mekaniska alfabet en pedagogisk metod för undervisning i maskinkonstruktion uppfunnen omkring 1696. Alfabetet bestod initialt...
Visualiseringar
Projektet ”Digitala modeller” arbetar med att utforska hur digital teknik på olika sätt kan omgestalta industrisamhällets kulturarv – exempelvis genom olika slags visualiaseringar. Polhems...

Senast uppdaterad 8 december 2022.