Modell 2: Daedalus

Modell 2: Dædalus

Modell 2: Dædalus

Dædalus är en årsbok som alltsedan 1931 har publicerats av Tekniska museet. Projektmodell 2 handlar om att massdigitalisera denna tidskrift och studera dess totala textmängder i jakt efter lingvistiska och teknik-, miljö-, medie- och genushistoriskt signifikanta mönster.

Modell 2: Daedalus
Dædalus är en årsbok som alltsedan 1931 har publicerats av Tekniska museet. Fram till 2015 har 82 årgångar givits ut. Dædalus...
Daedalus 1931-2017
Dædalus är en årsbok som alltsedan 1931 har publicerats av Tekniska museet. Fram till 2015 har 82 årgångar givits ut. Dædalus...
Sök i Daedalus
Dædalus är en årsbok som alltsedan 1931 har publicerats av Tekniska museet. Fram till 2015 har 82 årgångar givits ut. Dædalus...

Senast uppdaterad 8 december 2022.