Arvstvister mellan de två grenarna av släkten Heijke kom att pågå under en tid kring 1700-talets mitt

Flera rättegångar senare, avgjordes tvisten av Kungen 1762. Halva egendomen fick Brukspatron Daniel Heijkes barn överta, medan den andra halvan gick till Bergsrådet Detlof Heijkenskjöld. Den yngste av bröderna, Carl Heijkes barn, blev arvlösa. Bilden visar brukets ägare i kronologisk följd fram till och med 1929.

Jenny Attemark-Gillgren, 20 februari 2018