Bland arkivmaterialet rörande just Gammelbo finns flertalet handmålade kartor från 1600- och 1700-talet

Den här kartan över området är daterad 1695.

Jenny Attemark-Gillgren, 20 februari 2018