Carl Sahlin var intresserad av nästan allt som hade en koppling till bruken som han registrerade

En del äldre handlingar skänktes till honom av bruksarkiven han besökte. Här är handlingar från Laxå bruksarkiv rörande Hammarskattejämkning i Gammelbo från 1695.
7
8

Jenny Attemark-Gillgren, 20 februari 2018