Den 9 november 1775 godkände Bergskollegium att en speciell stämpel på det Heijkenskjöldska smidet fick börja användas

Monogrammet står för Detlof Heijkenskjöld, Fanthyttan.

Jenny Attemark-Gillgren, 20 februari 2018