Det hände ibland att bruksägare lät beställa ostindiskt porslin med brukets järnstämpel på

Detlof Heijkenskjöld (1707-1775) beställde en sådan servis från Kina. Porslinet ansågs tillhöra bruket och kom att ingå vid försäljning av detta ännu så sent som vid 1800-talets slut. När Carl Sahlin samlade in material om bruket, tillhörde servisen Carl Heijkenskjöld. Bland de pjäser som ännu fanns kvar var den bål som bilden visar. Bålen är 122 mm hög och 290 mm i diameter vid den övre kanten.

Jenny Attemark-Gillgren, 20 februari 2018