Förekomsten av kvinnor i arkivmaterialet är få i jämförelse med männen

Det finns många exempel på kvinnliga brukspatroner genom historien. Många av dem var änkor som tog över driften efter sina män. Ibland syns kvinnor i arkivmaterialet som aktiva i verksamheten kring bruken. Här är ett privilegiebrev utfärdat av Bergskollegium åt fru Greta Tilas att öka smidet vid Gammelbo 1744.
11
12
13
14

Jenny Attemark-Gillgren, 20 februari 2018