”Lasse-Maja, en stortjuv i kvinnokläder” lyder rubriken i Stockholms Dagblad från 1922

Gammelbo har gjort sig känt på grund av att Lasse-Maja (född Lars Molin), utförde ett antal av sina brott på Gammelbo bruksherrgård. Han föddes nämligen inte långt härifrån. I Carl Sahlins bergshistoriska samling ingår även skriften Den beryktade Lasse-Majas äfventyr. Efter nyare upptäckter och anteckningar om denne stortjufs märkvärdiga stölder, äfvensom hans många äfventyr, såväl i karlkläder, som förklädd till qvinna, under hvilken förklädnad han utförde många djerfva puts med både herrar och damer. Häri förekommer Gammelbo bruk på flera sidor.

20

Jenny Attemark-Gillgren, 20 februari 2018