Den första svenska blåkopian

Från årsboken Daedalus 1931