Hesselmanmotorn som bilmotor

Från årsboken Daedalus 1931