Nordens äldsta byggnadsritning

Från årsboken Daedalus 1931