Svenska linbanekonstruktioner

Från årsboken Daedalus 1931