Sveriges första järnbro?

Från årsboken Daedalus 1931