Världens första starkströmsjökabel på 360 meters djup

Från årsboken Daedalus 1931