Äldre kopparsmältningsmetoder vid Falu gruva

Från årsboken Daedalus 1932