Ett par fotografiska inkunabler från 1850-talet

Från årsboken Daedalus 1932