Olika tiders uppfattning om temperaturbegreppet

Från årsboken Daedalus 1932