En 1600-tals måttstav

Från årsboken Daedalus 1933