Industrihistoriska minnesmärken

Från årsboken Daedalus 1933