Martin Wibergs räknemaskin

Från årsboken Daedalus 1933