Ångdriven karusell Av Tore Andersson

Från årsboken Daedalus 1934