Elof Stoltz De Skandinaviska alunbruken

Från årsboken Daedalus 1934