Gurli Linder Om SA Andree

Från årsboken Daedalus 1934