Jonas Wenströms-utställningen 1933 av Helge Svensson

Från årsboken Daedalus 1934