Waloddi Weibull Alexander Lagermans livsgärning

Från årsboken Daedalus 1934