Carl Daniel Ekmans liv och person

Från årsboken Daedalus 1935