Det 100-åriga ölet i Dannemora bergslag

Från årsboken Daedalus 1935