Ett mälteri från 1760-talet vid Leufsta bruk

Från årsboken Daedalus 1935