Från handpappersbruk till maskindrift på 1830-talet

Från årsboken Daedalus 1935