K. T. H:s deposition av äldre undervisningsföremål

Från årsboken Daedalus 1935