Carl Björkbom. Ett projekt att bygga en ångmaskin i Sverige år 1725

Från årsboken Daedalus 1936