Mudderpråm från år 1749

Från årsboken Daedalus 1937