Notis om ångsprutor av Tore Andersson

Från årsboken Daedalus 1937