Rationaliseringssträvanden vid svenska gevärsfaktorier under 1700-talets mitt

Från årsboken Daedalus 1937