Richard Smedberg. Äldre förslag till tunnel under Öresund

Från årsboken Daedalus 1937