Carl Sahlin. De släta fingerringarna

Från årsboken Daedalus 1938