Hans papper äro brända

Från årsboken Daedalus 1938