Harald Håkanson. Elektrotekniska data intill sekelskiftet 1900

Från årsboken Daedalus 1938