Om mältning och brygd vid några gamla bruk av Sten Simonsson

Från årsboken Daedalus 1938